Tradīcijas

 • Zinību dienas svinēšana
 • Skolotāju dienas svinības
 • Diskotēkas
 • Lāčplēša dienas lāpu gājiens
 • Latvijas Valsts dzimšanas dienas svinības
 • Ziemassvētku laiks “Popiela”
 • Skolas zvaigzne
 • Lieldienu svinēšana
 • Speciālo skolu Vidzemes zonas mājturību un tehnoloģiju konkurss
 • Festivāls
 • Ģimenes diena

 • Mācību ekskursijas un pārgājieni
 • Atvērto durvju dienas
 • Talkas
 • Svētku koncerti
 • Mācību priekšmetu mēneši
 • Sporta sacensības
 • Izstāde
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidums
 • Skolas jubilejas
 • Skolas darbinieku ekskursijas