Mācību programmas

Pirmsskola

  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (01015711)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

Pamatskola

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālā izglītība

  • profesionālās pamatizglītības programma izglītojamiem – ēdināšanas pakalpojumi (22811021) (piešķiramā kvalifikācija – virtuves darbinieks)
  • profesionālās pamatizglītības programma izglītojamiem – kokizstrādājumu izgatavošana (22543041) (piešķiramā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs)