Sociālais pedagogs

            Skolas vide, kā zināms, nav vienkārša, un problēmas, kas rodas skolēnam, nemaz nav vienkārši risināmas – konflikti ar klases biedriem, problēmas ģimenē vai psiholoģiskas problēmas, kas nav retums pārejas vecumā. Visas šīs problēmas prasa individuālu pieeju un risinājumu, kas ir pārāk liela slodze skolēna nenobriedušai psihei, tādēļ nepieciešama palīdzība, un tādu sniedz skolas sociālais pedagogs.

Skolas sociālā pedagoga galvenie uzdevumi:

  • palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
  • uzklausīt, novērot, informēt, konsultēt sniedzot atbalstu;
  • sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
  • izzināt problēmu cēloņus;
  • palīdzēt skolēniem veidot dzīves prasmes;
  • sadarboties ar citu institūciju speciālistiem.

        Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.

       Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.