Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padome 2023./2024. m.g.

Vārds, uzvārdsKlasePārstāvniecība
Artūrs Kozlovskis7.klaseskolniece
Samanta Guste8.klaseskolniece
Dita Štrālaskolotāja
 Mairita Vītoliņa skolotāja
 Ivo Kārkliņs padomes vadītājs
 Baiba Zilberte vecāks
 Indra Bērziņa vecāks
 Inga Pogoda  vecāks
 Irina Miškovska  vecāks
 Iveta Brivņa  vecāks
 Līga Bramane  vecāks
 Linda Kārkliņa  vecāks
 Marina Gausa  vecāks
 Sandra Dzene  vecāks
 Sibilla Merrallinga  vecāks
 Guna Matuševska  vecāks
Solvita Ādamsonedirektores vietniece izglītības jomā
Dace Lācedirektora vietnieks audzināšanas jomā
Agija Straumedirektore
 Antra Paegle Limbažu novada izglītības nodaļas speciāliste

Mūsu sadarbība veido un uzlabo skolas darbu! Sanākot kopā skolā, uz pirmo sanāksmi, savu darbu ir uzsākusi Izglītības iestādes padome. Esam gandarīti par pozitīvo komunikāciju! Liels paldies ikvienam padomes dalībniekam par atsaucību un veltīto laiku!
Novēlam mums visiem kopā labu sadarbību un pozitīvus darba rezultātus!