Skolas direktore Agija Straume, mob.tel. 29327986, e-pasts: [email protected]

Direktora vietniece mācību jomā Solvita Ādamsone, mob.tel. 29144382, e-pasts: [email protected]

Direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāce, mob.tel. 26480408, e-pasts: [email protected]

Sociālais pedagogs Elīna Grīnberga, mob.tel. 29897791, e-pasts: [email protected]

Lietvede Ina Kiseļova, mob.tel. 28665273, e-pasts: [email protected]

Skolas saimnieks un skolas autobusa šoferis Modris Vārsbergs, mob.tel. 29337404

Skolas bibliotēka, bibliotekāre Laima Beršteina, mob.tel. 28697139 e-pasts: katvaru_bibliotē[email protected]

Kontakti

Katvaru skola, Katvari, Katvaru pagasts
Limbažu novads, LV-4061

[email protected]

Rekvizīti:

Limbažu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90009114631
Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
Banka: Valsts kase TRELLV22
Konta nr. LV52TREL980256303700B

Kontaktu forma

Jūs varat sazināties ar mums, aizpildot šo kontaktu formu.