Montesori nodarbības

Montesori pedagoģijas moto:
"Palīdzi man to izdarīt pašam!"

/Marija Montesori/

Montesori pedagoģijā uzskata, ka ikvienā bērnā mājo viņa iekšējais skolotājs un bērns pats intuitīvi jūt, kas viņam konkrētā brīdī jāapgūst, tādēļ Montesori nodarbībās bērniem ir ļauts izvēlēties aktivitātes pašiem un apgūt tās savā ritmā. Brīvā izvēle rada bērnos disciplīnu, tā nāk no bērniem pašiem, nevis ir skolotāju izvirzīts nosacījums.

Savukārt pedagoga novērojumi palīdz izvēlēties ar kuru no materiāliem strādās. Materiāli ir tā sagatavoti, lai bērns ar to varētu strādāt patstāvīgi vai ar minimālu pieaugušā palīdzību.

Montesori nodarbībās bērni apgūst:

 • emocionālo līdzsvarotību un sociālās prasmes
 • spēju koncentrēt uzmanību
 • būt pašdisciplinētiem
 • neatkarību izvēlēties nodarbošanos un prasmi strādāt ar to patstāvīgi
 • iemācās paši parūpēties par sevi un apkārtējo vidi
 • materiāls vienlaikus ļauj izjust patiku pret darāmo un arī izbaudīt to
 • ar praktiskajiem darbiņiem nemanāmi apgūst un trenē rokas un pirkstus rakstīšanai
 • tiek attīstītas visas maņas, darbojas ar reāliem lietām caur tausti bērna atmiņā tiek klasificēti iespaidi, un viņam jau būs izpratne - kas ir garš, kas īss, smags un viegls, ciets un mīksts, gluds un raupjš, silts un auksts.
 • notiek matemātikas pamatu apguve, valodas pilnveidošana, lasīt un rakstīt prasmes apgūšana.

Mācību materiāls "Cilindra bloki"

Bērna izglītošanas un attīstības process ir kopīga vecāku, skolotāju un speciālistu sadarbība. Bieži saņemam jautājumu: ko mēs paši, kā vecāki, varam darīt?! Tādēļ, lai jums - vecāki, rastos ierosme, sapratne un vēlme darboties kopā ar savu atvasīti apkoposim skolas atbalsta personāla ieteikumus. Viņi padalīsies ar ieteikumiem, metodikām, uzdevumiem, un citu noderīgu informāciju.
Šoreiz mūsu skolas Montesorī nodarbību vadītāja, skolotāja Elīna Grīnberga, pastāstīs par vienu bērna attīstību veicinošu uzdevumu: "Vēlos jūs iepazīstināt ar Montesori nodarbību Sajūtu materiālu "Cilindru bloki".
Tie ir vienādi koka krāsas cilindru bloki, kas atšķiras dimensijās-augstumā un diametrā.
Bērns darbojoties ar šo vingrinājumu:

 • attīsta vizuālās dimensijas uztveršanas spēju,
 • attīsta trīs pirkstu satvērienu, kas nepieciešams rakstāmpiederuma pareizai satveršanai un rakstīšanai,
 • attīsta roku un acu koordināciju,
 • iepazīst darbības virzienu no kreisās uz labo pusi.

Uzdevuma veikšanas laikā ļaujam bērnam kļūdīties! Nelabojam viņu!
Šis materiāls ir izcils ar to, ka tas pats pasaka priekšā, vai bērns ir kļūdījies. Katram no cilindriem ir tikai viena unikālā atvere, kas tam der."

Valodas bloks - Kustīgais alfabēts. 1.kaste

Ar šī materiāla palīdzību bērns iemācās izprast vārda sastāvu - skaņas un burtus, to secību., izprot burtu iedalījumu patskaņos, līdzskaņos, divskaņos un bērns piedzīvo sajūtu - "es pats uzrakstīju vārdu".