Skolas medmāsa

Skolas medmāsa skolā sniedz ne tikai medicīnisko palīdzību, bet arī psiholoģisko palīdzību, kam var uzticēties un ar kuru var izrunāties.

Ja rodas kādas problēmas bērna veselībai, ziņojam vecākiem, bet ārkārtas gadījumos konsultējamies ar ārstniecības personu vai arī izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai novērstu draudus bērna veselībai.