Skolas kolektīvs

Straume Agija

Direktore

Ādamsone Solvita

Direktora vietniece mācību jomā

Lāce Dace

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Brauna Alise

Matemātika

Lancere Inese

Mūzika, ritmika

Zaķe Sandra

Speciālās izglītības skolotāja, audzinātāja

Jakovļeva Evita

Latviešu valoda, literatūra, audzinātāja

Kantiniece Ruta

Dizains un tehnoloģijas

Lāne Liene

Datorika

Timma Ruta

Audzinātāja

Skujiņa Baiba

Vizuālā māksla

Rebaine Kitija

Pirmsskolas skolotāja

Šišlo Žanna

Profesionālā pamatizglītības skolotāja ēdināšanas pakalpojumu programmā, audzinātāja

Štrāla Dita

Dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, matemātika, audzinātāja

Kirmušs Ivars

Profesionālā pamatizglītības skolotājs kokapstrādes programmā

Veispāle – Cīrule Aija

Sports un veselība

Vītoliņa Mairita

Speciālās izglītības skolotāja, sociālās zinības, audzinātāja

Ilona Zeltiņa-Skujiņa

Speciālās izglītības skolotāja, latviešu valoda, audzinātāja

Krūmiņa Sanita

sākumskolas skolotāja, audzinātāja

Kirmuša Inta

sākumskolas skolotāja, audzinātāja

Krūmiņa Līga

sākumskolas skolotāja, audzinātāja

Ansone Madara

Sports un veselība