Stundu saraksts 2023./2024.m.g.

Stundu saraksts 1. – 3.klasei


Stundu saraksts 4. – 9.klasei


Stundu saraksts 1.c -9.c klasei


Stundu saraksts profesionālās pamatizglītības programmām: