Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu filmēšanas un fotografēšanas procesā

Pazinojums_Par_filmesanas_fotogradesanas_veiksanu-2.pdf